Олон хүүхэдтэй аавуудыг хугацаанаас нь өмнө тэтгэвэрт гаргах  хуулийн төслийг ОХУ-ын Удмуртын Төрийн Зөвлөл Төрийн Думд танилцуулжээ. Уг хуулийн төслийн зорилго нь эрэгтэйчүүдийн тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой сөрөг үр дагаврыг багасгах, гэр бүлийн амьдралд тогтвортой байдал бий болгох зорилготой гэнэ.

Хууль санаачлагчид гурваас дээш хүүхэд өсгөн хүмүүжүүлж буй эцгүүд энэ хөнгөлөлтийг эдлэх эрхтэй гэж үзсэн байна. Тус улсад тэтгэврийн тогтолцоог өөрчлөх тухай хуулийг Ерөнхийлөгч Владимир Путин  2018 оны аравдугаар сарын 3-ны өдөр баталж, эрэгтэйчүүдийн тэтгэвэрт гарах насыг 60-с 65, эмэгтэйчүүдийн насыг 55-с 60 болгосон юм.

Эх сурвалж: TASS https://news.mn/