Алсын хараа 2050, Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн төслийг Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 52 дугаар захирамж, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 65 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын дэд хэсэг, яам, агентлаг, эрдэмтэн судлаачдын оролцоотойгоор боловсруулсныг Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхэд өргөн барьсан билээ.


Алсын хараа 2050, Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн төслийг иргэд, олон нийтэд танилцуулж санал авах зорилгоор нээлттэйгээр байршуулж байна. Тус бодлогын баримт бичгийн төсөлтэй холбоотой саналыг info@cabinet.gov.mn цахим шуудангийн хаягаар ирүүлнэ үү.