Завхан аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар нь зэрлэг амьтны амьдрах орчныг тэтгэх, идэш тэжээлийн хомстолд орохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Алдархаан, Дөрвөлжин, Идэр, Эрдэнэхайрхан, Цагаанхайрхан, Шилүүстэй, Тосонцэнгэл сумдад нийт 17 цэгт 67 боодол өвс, 1.62 тн хужир тавьж биотехникийн арга хэмжээ авч ажиллажээ.

Эх сурвалж: БОАЖЯ