Судлаачид Пандо Томбо хойгийн эрэг дээр 300 Magellanic penguins-ыг судалахад пингвинууд “баруун гартай”, “солгой гартай” байдаг байна. Харин усанд сэлэх үед 60 хувь нь баруун эсвэл зүүн далавчаа идэвхтэй ажиллуулдаг байна. Түүнээс гадна анатомийн түвшинд авч үзэхэд олон тооны оцон шувуу нь нэг далавч нь нэг чиглэлд гажсан байдаг ажээ. Мөн эрдэмтэд өөр нэгэн сонирхолтой зүйлийг олжээ. Зодолдож байсан оцон шувуунуудын хамгийн их гэмтэл авсан тал нь баруун тал байв. Энэ нь тэгэхээр зүүн гараараа илүү цохисон гэсэн үг юм. Мөн энэ нь эрдэмтдэд пингвин нь баруун болон солгой гартай байж болох юм байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн байна гэхдээ энэ нь зүгээр л зодолдоход илүү тохиромжтой байдаг байж болох юм гэж Peerj сэтгүүл мэдээлжээ.

Орчуулсан: С.Зола